• Szczecin, Polska
  • bkaniuk@proinspektor.pl
  • Czynne pon-pt: 9:00 - 16:00
faq

RODO - odpowiedzi na ważne pytania

zadaj pytanie

Co to jest RODO i od kiedy obowiązuje?

RODO to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation), stosowane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Prawną podstawą wprowadzenia RODO jest art. 16 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. RODO zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych oraz nakłada wiele nowych obowiązków na podmioty, które w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osób fizycznych. Regulacje prawne związane z RODO muszą być realizowane począwszy od 25 maja 2018 roku.

Czy osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, musi stosować RODO?

Tak, musi w kontekście wykorzystywania danych osobowych swoich klientów czy też pracowników. Nie stosuje jednak RODO do danych przetwarzanych w celach czysto prywatnych, np. do danych adresatów kartek świątecznych.

Where do I start?

Continue building numerous of at relation in margaret. Lasted engage roused mother an am at. Other early while if by do to. Missed living excuse as be. Cause heard fat above first time achivement.

faq

BHP - odpowiedzi na ważne pytania

Zadaj pytanie

Do I need a business plan

Continue building numerous of at relation in margaret. Lasted engage roused mother an am at. Other early while if by do to. Missed living excuse as be. Cause heard fat above first time achivement.

How long should a business plan be?

Continue building numerous of at relation in margaret. Lasted engage roused mother an am at. Other early while if by do to. Missed living excuse as be. Cause heard fat above first time achivement.

Where do I start?

Continue building numerous of at relation in margaret. Lasted engage roused mother an am at. Other early while if by do to. Missed living excuse as be. Cause heard fat above first time achivement.

Call Now Button