• Szczecin, Polska
  • bkaniuk@proinspektor.pl
  • Czynne pon-pt: 9:00 - 16:00

RODO

Kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Pomagamy w przygotowaniu odpowiednich procedur i polityk bezpieczeństwa, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom i minimalizować ryzyko incydentów. Wykonujemy audyty, szkolimy pracowników, tworzymy efektywne rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych klientów.

BHP

Szkolenia wstępne BHP dla nowych pracowników - wprowadzenie do podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących przepisów oraz obowiązków pracodawcy i pracowników.

DORADZTWO PRAWNE

W obszarze wsparcia prawnego oferujemy usługi doradcze związane m. in. z prawem administracyjnym i oświatowym, ochroną danych osobowych, zamówieniami publicznymi, pomocą społeczną. Weryfikujemy dokumenty takie jak umowy, regulaminy, zarządzenia czy uchwały.

WSPARCIE INFORMATYCZNE

Nasze wsparcie informatyczne obejmuje zarówno kwestie techniczne, jak i strategiczne, w tym m.in. administrowanie systemami informatycznymi, zarządzanie infrastrukturą IT, tworzenie oprogramowania na zamówienie, analiza i optymalizacja procesów, a także wdrożenie rozwiązań chmurowych.

KONTROLA ZARZĄDCZA

Wdrażamy i koordynujemy procesy w zakresie kontroli zarządczej.

AUDYT i KONTROLA

Analizujemy i oceniamy poszczególne obszary funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w celu identyfikacji obszarów do usprawnienia oraz weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonujemy audyty w związku z ustawą o finansach publicznych oraz audyty bezpieczeństwa w związku z KRI.

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

Nauka podstawowych technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które mogą uratować życie w sytuacjach awaryjnych.

SPRAWOWANE FUNKCJE

Inspektor ochrony danych, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, audytor wewnętrzny, Odpowiadamy za kontakty z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Administrator Systemów Informatycznych.

Bartosz kaniuk

Łączymy wiedzę zakresu audytu, prawa, informatyki i kontroli.

Shape

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta. Przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzamy szczegółowe konsultacje, aby poznać potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Dzięki temu możemy dostosować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Masz pytania? Zadzwoń +48 608 442 652

Wspieramy jednosteki samorządu terytorialnego świadcząc zarówno bieżącą i kompleksową obsługę ochrony danych osobowych. urzędami miast i gmin ✦ ośrodkami pomocy społecznej ✦ domami kultury ✦ domami pomocy społecznej ✦ szkołami podstawowych i ponadpodstawowych ✦ przedszkolami i żłobkami ✦ centrami usług wspólnych ✦ centrami kultury ✦ bibliotekami ✦

Call Now Button